Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

NHÀ QUÊ
---   ooo   ---

Bao năm nương náu chốn thị thành
Quanh đi quẩn lại, bóng mình - NHÀ QUÊ!!!

NGỌC HẢI
Không có nhận xét nào: