Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Thơ_THU ƠI, ĐỪNG ĐẾN!THU ƠI, ĐỪNG ĐẾN!
--- ooo ---
Nắng khép...
Chiều ơi, 

đừng đi ... vội!
Níu dùm ta 
chút lửa - Hạ ...tàn!
Buộc Hoàng hôn,
trời khoan vào... tối.


Ta mất Người!
- thuở ấy 
Thu ... sang!!!

16:30 – 19/07/2016

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

ANH ĐI!ANH ĐI
--- ooo ---

Sớm kia,
Thành phố bỗng dễ thương
Bóng anh xôn xao … ngàn hạt nắng
Cái xiết tay vội vàng
... thinh lặng
Tim rộn ràng. Thốt chẳng thành câu!


Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

EM TÔI ƠI!

EM TÔI ƠI!
---   ooo   ---

(Viết nhân ngày mãn tang Em tôi: PHAN MINH HÙNG….!)Bể trần gian!

Mình gặp nhau: Em, chị…

Máu chảy ruột mềm

-  ngày ta … li tan.