Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

[Trailer phim] Một nửa nanh cọp | TodayTVTrái đầu mùa, chẳng biết Ngọt hay xanh chua. Dù sao cũng là tâm huyết.

PHAN NGỌC HẢI
https://phanngochaitp.blogspot.com/

https://phanngochaitp.blogspot.com/search/label/K%E1%BB%8Bch%20b%E1%BA%A3n%20PHIM
.

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Thơ_THU ƠI, ĐỪNG ĐẾN!THU ƠI, ĐỪNG ĐẾN!
--- ooo ---
Nắng khép...
Chiều ơi, 

đừng đi ... vội!
Níu dùm ta 
chút lửa - Hạ ...tàn!
Buộc Hoàng hôn,
trời khoan vào... tối.


Ta mất Người!
- thuở ấy 
Thu ... sang!!!

16:30 – 19/07/2016

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

ANH ĐI!ANH ĐI
--- ooo ---

Sớm kia,
Thành phố bỗng dễ thương
Bóng anh xôn xao … ngàn hạt nắng
Cái xiết tay vội vàng
... thinh lặng
Tim rộn ràng. Thốt chẳng thành câu!