Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

HÀNG CAU QUÊ NGOẠI
--- ooo ---

Hàng cau lã ngọn, 
tung trong gió,
Như cô gái quê …
xỏa tóc. Buồn!

Nhìn cau – 
nhớ ngoại, 
thương ngày nhỏ,
Hạt nắng tròn vo, 
chẳng vấn vương!

Nhiều năm, xuôi ngược – 
đường cơm áo,
Được, mất, hơn, thua… 
giữa chợ đời,

Mang vết thương lòng – 
sau giông bão,
Về quê. 
Gọi, nhớ: 
Tuổi Thơ ơi!

Hàng cau lã ngọn – 
Buồn nhân thế,
Hay xót thương ta: 
Một cánh chuồn?!
Phận mỏng, duyên thưa – 
đời dâu bể…
Mà cau lã ngọn,
Bẹ cau rơi ?!!!

PHAN NGỌC HẢI


Không có nhận xét nào: