Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013
MAI XA QUÊ
--- ooo ---

Tâm hồn gắn chặt
góc quê hương
Mỗi bận đi xa,
một lần buồn!
Gió nội
quấn chân người viễn xứ,
Hương đồng
buộc dạ kẻ tha phương!!!

Ngày mai
trở lại vùng đô thị
Thương lắm
miền quê –
đất ngọt lành!

Vườn xưa,
lẩm chẩm
chân thơ bé
Cất giữ hồn tôi,
cả tuổi xanh!!!

PNH
Không có nhận xét nào: