Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

NẾU …!
---   ooo   ---

Nếu biết rằng –
tôi nghèo lắm
Bạn bè thân –
chân đất, gốc quê
Những đứa em
nhỡ cơ, hiu hẩm
Anh còn vui,
nhắc chuyện ... hẹn thề?

Nếu biết – tôi ...
không xe, hàng hiệu
Nghiệp nhà nông –
chân lấm tay bùn
Không phồn thực,
lời hoa mĩ ... thiếu
Chẳng phấn son,
anh có ... chờ không?

Chỉ hỏi thôi!
Xin đừng đáp nhé.
Ánh mắt anh,
nói hộ … lòng anh!
"Nhà, đất … kinh dinh” –
tôi bảo khẽ!
"Thuế!
Mồ hôi và máu … dân lành!”

PHAN NGỌC HẢI
20:30 – 01/03/2013Không có nhận xét nào: