Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013
MẮT LẠC
---   ooo   ---

Tuổi thơ em
méo mó nụ cười 
Đôi mắt lạc,
màu đêm thăm thẳm.
Chiếc lá non …
cuộn thắt  
giữa dòng đời .
Đôi chân trần, 
tưa tướp –
nẻo chông gai! 

Chiều chưa qua,
Bóng nhỏ đổ dài 
Ngang trường cũ,
Hồn run, bước lạ …  

Phút bần thần. 
giọng nghẹn … tiếng rao
Hàng lệ chát 
Bóng trường xưa ...
Nhòa …
Gãy !!!

PHAN NGỌC HẢI
11:00 – 11/03/2013Không có nhận xét nào: