Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013
SẤM … TRONG TIM!!!
---   ooo   ---

 Em bảo:
Ra giêng, xong việc đồng
Yên bề sau trước … sẽ sang sông!
Khấp khởi!
Tôi nhờ người đến dạm
Mua gỗ -
tự tay … đóng giường phòng!

Mới Tết qua,
Tìm tôi – em khóc…
Song thân bắt phải – đi làm dâu!
Người sống cạnh em – trên xóm chợ
Phận gái!
Áo mặc … sao khỏi đầu?!

Bỏ xứ tầm tang
Tôi  phiêu bạt!
Dốc tâm – sức trẻ … dựng cơ đồ.
Mười năm thành thị -
đầy hương sắc
Lòng tôi trĩu nặng
Bóng … người mơ!

Bạn quen – gặp, bảo:
Em đơn chiếc!
Tang chồng
vừa đội … chửa tròn năm.
Đêm không ngủ -
lòng tôi thao thiết
Tinh mơ …
"xe ngựa” vội về thăm!

Gặp lại nhau!
Mắt em hoang hoãi
"Sang sông rồi!…
chết mối tình xưa!”

chưa kịp nắm bàn tay –
khờ dại…
Bỏ tôi! Em lặng lẽ …
vào chùa!

Chiều nay –
kinh kệ tiễn đưa em
Vòng bánh xe tang
nghiến mặt thềm

Nghiến nát tình tôi –
Lòng … bão nổi
Trời đang vần vụ
Sấm … trong tim!!!

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn đêm mưa!


Không có nhận xét nào: