Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013




NGHE LỜI RU… BUỒN!
--- ooo ---

Gió đưa bụi chuối (*) … 
buồn não nuột
U uất thân cò – 
chợ sớm trưa!

Lủi thủi nẻo đời, 
Mẹ … đơn độc
Ngược bão giông , 
lòng lất phất … mưa!

Bé em ơi! 
Thôi đừng hát nữa
Kiếp hồng nhan – 
mắt mẹ lệ tràn

Ai vất tình – 
quên thời tấm mẳn
Mơ phù du … 
phụ nghĩa tao khang!

Bé em ơi! 
Thôi đừng … ru nữa
Nhà vắng hoe, 
tim nội tím bầm

Lời hát khô cong … 
ngàn vết cứa
Bé mồ côi – 
dẫu chữa … 
đội tang!!!

PHAN NGỌC HẢI
12:00 – 01/12/2012
(*) Gió đưa bụi chuối sau hè
…………………..(Ca dao)

Không có nhận xét nào: