Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

ĐÁ BIỂN
Ta -  ĐÁ BIN, mt đời trm tích
Sng âm thm, hoang lnh chn Đại Dương
Quên đớn đau - lúc Tri hn, Đất gin
S TÌNH ĐỜI, s c tiếng YÊU THƯƠNG….                     


Không có nhận xét nào: