Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

LỜI NGỎ

    ---   000   ---Nhà tôi đó,
Cửa luôn rộng mở,
Đón bạn bè
Chia sẻ những buồn vui.

Bao lo toan,
Vinh nhục…
Kiếp con người.
Cõi trần thế,
Phù Du ….
Xin gác lại !!!

Mảnh vườn nhỏ
Còn lẫn nhiều cây dại
Người ươm trồng,
Chỉ mỗi trái tim xanh
Che nắng,
 Ngăn mưa
Mong trái  ngọt, hoa lành

Mời bạn ghé,
Cửa nhà tôi…
Rộng mở…!

                          PHAN NGC HI
                             Saigon, 05-05-2011

Không có nhận xét nào: