Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Một số hình ảnh chuyến thực tế Kampuchia- Trại sáng tác ĐBSCL 1981- HẬUGIANG
Không có nhận xét nào: