Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

MƯA...NGẠI....I

MƯA
---   OOO   ---


Vươn tay,
Đón giọt mưa người.
Giọt chưa thấm lá,
Gió vời,
Mưa đi…?!
Lá buồn, khép chặt bờ mi
Mưa ơi!... rong ruổi?!
Lá,
Đời … hanh hao!!!

PHAN NGỌC HẢI


NGẠI…
---   OOO   ---

Nghĩ vần thơ
Ngại thơ buồn – buông bút.
Ngắm vầng trăng
Ngại trăng lặn – nên thôi!
Nhìn trời xanh
Ngại gió cuốn – mây trôi
Nghĩ về anh
Ngại… sóng trào.
Biển cạn !!!

PHAN NGỌC HẢI
09-08-2011
Không có nhận xét nào: