Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

NHẬT KÍ...NHẬT KÝ


SÁNG

Hôm nay giỗ Nội
Về không được.
Một nén hương lòng,
Con thắp,
Dâng!
Nội ơi!
Giông tố,
Đời xuôi ngược
Con – kẻ độc hành…
Nội gia ân !!!CHIỀU

Thôi đừng rơi nữa,
Mưa yên!
Giọt găm xuống đất
Giọt xuyên mái nghèo!
Tiếng em bé khóc   ỉ eo,
Mẹ còn quang gánh
Cheo leo… cuối trời…!

* (Đi ngang nhà hàng xóm)TỐI

Cà phê sóng sánh rơi từng giọt,
Như mắt rầu,
Ai,
Buổi tiễn đưa.
Cầm tay – không nói
Buồn thảng thốt
Từ đó – hồn tôi
Mãi mãi mưa !!!

PHAN NGỌC HẢI

Không có nhận xét nào: