Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

CHIỀU DƯỚI MƯACHIỀU DƯỚI MƯA…
    ---   ooo   ---

Sài Gòn trời không Thu,
Mưa buồn rơi trên lá
Chiều về bâng khuâng quá
Viết bài thơ- Một mình!

Đâu đây khúc nhạc tình,
Giọt mưa rơi mi mắt…
Từng bước chân thầm lặng
Trong mưa… đời ngác ngơ!

Về đâu. Về đâu? Giờ…
Nhớ ai, hồn khắc khoải
Xuôi tay. Miền hoang hoải
Đợi ta về …trong mơ…!

           PHAN NGỌC HẢI
              08-08-2011

Không có nhận xét nào: