Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

TRẢ LẠI VÀNG THU
TRẢ LẠI VÀNG THU
---   OOO   ---

Áo mỏng – Tôi đi. Ngày đông ấy,
Đường chiều, vạt nắng khép bên sông,
Vàng Thu, tôi trả. Người nhặt lấy,
Bới tàn hương, khơi khúc nhạc lòng!

Áo mỏng – Tôi đi. Ngày Đông ấy,
Có con chim nhỏ hót ven sông:
“Dẫu gian nan, cũng đừng quay lại
Tình mất rồi. Tiếc! Cũng bằng không….”

Cho tôi xin – hồn thơ thanh thoát,
Nối lòng tôi với vạn tấm lòng
Dẫu gian nan, héo mòn thân xác…
Gửi dâng đời – một chút hồn son!!!

PHAN NGỌC HẢI
SG, Chiều thứ bảy
10/12/2001


Không có nhận xét nào: