Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013THƠ BẠN
---   ooo   ---

Thơ bạn,
đưa mình về tuổi dại
Khói đốt đồng,
trắng xóa…
 chiều buông.

Cúm núm kêu,
giun dế gọi buồn
Mùi rạ rơm …
thơm…
 chiều … phố thị!

NGỌC HẢI
Không có nhận xét nào: