Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

THU...!

THU…!
---   ooo   ---

Biết - mùa Thu,
Đâu chỉ của riêng mình.
Nên chỉ dám lén nhìn
… Đêm Trăng sáng!

Ngắm Cúc vàng
Viết bài Thơ … thầm lặng!
Chút hương đồng, gió nội
Gửi
- MÙA THU !!!


PHAN NGỌC HẢI


Không có nhận xét nào: