Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

NÉN HƯƠNG LÒNG


                                                ---  OOO  ---
                       ( Nhớ LÊ NGHĨA H.....)
Về thăm Thị xã ngày mưa,
 Ao Trường Đua lạnh, lưa thưa quán chiều.
           Lối xưa Cầu Huyện hắt hiu
Cổng Thiên Quang tự, hoa leo chập chùng.
           Đâu rồi mái cũ rêu phong,
Đâu rồi - người ấy: nâu sồng, từ bi ?!
          Một thời kinh sử Bồ Đề (1)
Một thời thi tứ mải mê, yên bình.
         Bên Giòng Cửa Tiểu (2)  khai sinh,
Phù sa văn vẻ long lanh … học trò.
         Nhớ sao giếng mắt Người Thơ,
Làm lay động cả Biển mơ mộng đầy…!

Thế rồi Áo Trắng thơ ngây,
Tan như bọt nước,
Tháng tư…
Hạ   về!

Lạnh lùng hai tiếng:
Thoát li !!!
Cuộc đời dâu bể,
Thiên di bao lần.

Mỗi bận tin,
Mỗi bàng hoàng:
-Sao đời Người ấy, vận toàn nhiêu khê ?!

( Áo nâu thơ trẻ bộn bề,
Áo xanh Bộ đội,
Trở về đời quan:
Tiền tài,
Danh vọng,
Trái ngang…. )
Thế gian phận mỏng,
Âm phần,
Người vui.

                              Về thăm Cầu Huyện,
                              Ngậm ngùi
Nén hương lòng,
Thắp, nguyện người …
Bình yên !!!
                    
                     PHAN NGỌC HẢI
                          06-06-2011
(Áo Trắng Hòa Đồng ngày xưa, thắp nén hương lòng. Nhớ người Bồ Đề của quá khứ)


                              (1)   Bồ Đề:  ngôi trường Bán Công Trung Học tại TX Gò Công ngày trước.
(2)   Bên Giòng Cửa Tiểu: Tên bút nhóm Thơ Văn nhỏ của Gò Công ngày cũ.

Không có nhận xét nào: