Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

GỞI Th….


@ Mt cái tên nghe đời hin đến l
Du lòng đang dy sóng,  cũng bng an
Tri vào Đông, cây rng hết lá vàng
Là lc nõn, chi non đang hin din

Cm ơn nhé, mt người mang tên -TH
Cm ơn đời, tôi có chút ngày vui
Gi nhìn li - quá kh đã ngm ngùi
Tôi chúc Th - mt đời vui viên mãn


@ Mt cái tên làm lòng tôi khc khoi
Như Hoàng hôn , nh li bui Bình minh
Như ngày mưa, mơ git nng trong lành
Tên - không la, mà đốt hn tôi cháy bng!

Cũng tên y, tôi nghìn ln tht vng
Thc hay mơ ? sao c mãi bàng hoàng
Ng địa cu tr li thu hng hoang
Người và Tên - c mt tri cách bit !!!

                      PHAN NGC HI

Không có nhận xét nào: