Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

KHÔNG ĐỀ


Yêu quý nht, xin ct vào sâu thm
Là thương nhau, là trân trng v nhau
Đời chúng ta .. .. trăng đã xế qua đầu
Xin YÊU DU, hóa thành lòng NGƯỠNG M!!!

                               (Gởi HL quý mến )

                                    PHAN NGC HI


Không có nhận xét nào: