Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

MƯỜI NĂM RỒI


                       Tôi, con chim b
                       Đau sut c mùa Đông
                       Luôn trn mình trong lá
                       S tia nng mai hng!
Mười năm ri .  Có l
Bài Thơ cũ dn phai.. ..
Mười năm ri.  Đâu l
Trái đắng c ôm hoài.
                       Tri còn Xuân, Thu, H.. ..
                          Đời rn tiếng chim ca
                       Sau nhng ngày giông bão
                       Cành ri s đơm hoa.
Mây nghiêng che bóng mát,
Gió lnh có trăng k
Nhưng ai nào biết được
Vườn xưa - Bướm -cũ -v!
                        Ph nh, chiu mưa mau
                        Nhìn nhau, trong tiếc nuối
                        Nhìn nhau mãi .. .. cúi đầu
                        Mưa giăng - lòng vi vi .. ..
MƯỜI NĂM RI ! anh ơi.. ...
Git mưa chiu  m môi!!!
                              PHAN NGC HI

Không có nhận xét nào: