Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

GỬI MỘT NGƯỜI


Người có biết -  BIN đời tôi dy sóng
K t sau hai tiếng nói CHIA TAY
Gic ng b tôi. Đêm v trn trc..
Trái tim đau, ln na b lưu đày!

Tôi không khóc, nhưng muôn giòng l a
Định mnh nào xuôi khiến: TÔI quen NGƯỜI ?
Đời du hp, mà tình tôi chan cha
Để bây gi bun kh ch riêng tôi!!!

BUN!  Rt bun cho s kiếp long đong
Nhưng  vn thy m lòng trong đạo lý
YÊU không được, xin hãy là TRI K
Chuyn bun riêng - tôi ký thác vào.. ..THƠ!!!

                     PHAN NGC HI

Không có nhận xét nào: