Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

GÒ CÔNG - NỖI NHỚ


                           ---   ooo   ---


Lâu, không về Gò-Công
Nhớ Gò-Công da diết
Mười năm rồi cách biệt
Thị xã – vẫy  tay chào!

Tháng tư nào vào Hạ
Rát mặn nắng Tân Thành
Bụi đường in đỏ lá
Vẫn dịu dàng – mắt anh.

Tháng bảy mưa sùi sụt
Chim mớ ngủ trên cành
Kiến ngồi nhà, ngại gió!
Vẫn nồng nàn – mắt anh!

Chợt một chiều chớm Đông
Bài Thơ tình lỡ dỡ
Vẫn mắt anh … bão bùng !!!

Thị xã thành nỗi nhớ
Em gọi thầm: GÒ CÔNG!

Chiều nay ngồi thương quá,
Gò Công đôi mắt xưa
Mười lần me thay lá 
Viết bài thơ:  Sang Mùa!


                          PHAN NGỌC HẢIKhông có nhận xét nào: