Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

TRĂNG GÒ CÔNG!
--- ooo ---
Mai anh xa.
Gò Công
li
V
i n tình va bén ... cháy tim!
Sóng Tân Thành, nh
ai –
cu
n mãi?
Trăng Hoàng Gia ...
v
ng vc thâu đêm!

Mai anh xa.
Gò Công v
n nh
Gót chân ai
v
t ph rêu phong
Đêm Gia Thu
n,
ng
i nghe gió ni
Ánh trăng th
ơm,
v
ương tóc ... bnh bng!

Mai anh xa.
Gò Công … tiêng ti
ếc
Câu th
ơ,
ch
ưa đ ý … tròn vn
Trăng th
u hiu –
tuôn ánh vàng … tha thi
ết
Kéo vào lòng –
hai chi
ếc bóng "cô đơn”!

PHAN NG
C HI
Sài Gòn! 2:30 – 24 – 06 – 2012


http://phanngochai.vanthoviet.com/news/n/1696/5701/trang-go-cong.html?l=vn2 nhận xét:

Nguyễn Phong Vân nói...

Anh thứ sang thăm em nè!Dạo này anh bận quá,Anh sang anh Vũ Lập rồi ghé sang em,Anh chúc em tối nghỉ cuối tuần vui em nhé

Nguyễn Phong Vân nói...

Anh thứ nè sang thăm em!Nhưng khó gửi thế em