Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013


TÌNH MẸ!
---   ooo  ---

Anh đi rồi,
Con chưa về viếng mẹ
Trời Hoà Vang
một góc quê hiền!
Hiểu đa đoan,
nỗi lòng con trẻ
Mẹ vào thăm.
Với chút quà riêng!

Cầm tấm kẹo mè,
con ngơ ngác
Tình mẹ cho …
vô bến, vô  bờ
Vào Siêu thị,
vài mươi ngàn bạc…
Cái vô hình –
lòng mẹ …lấy gì đo?!

Mẹ không sinh con.
Không máu thịt
Tất cả vì anh –
năm tháng nhọc nhằn

Anh đến với con
cuối chiều … hao khuyết,
Mẹ thương con –
đầy đặn  rằm trăng!

Xót thầm –
Dáng mẹ … đĩa dầu hao
Gió lay tứ phía …
che phương nào?

Ước gì
con trẻ là … "ngầm nước”
Gốc cây - đời mẹ,
mãi … tươi, cao!!!


PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn! 12:00 - 15 – 10 - 2012


Không có nhận xét nào: