Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

ANH ĐI!ANH ĐI
--- ooo ---

Sớm kia,
Thành phố bỗng dễ thương
Bóng anh xôn xao … ngàn hạt nắng
Cái xiết tay vội vàng
... thinh lặng
Tim rộn ràng. Thốt chẳng thành câu!Tối qua,
Thành phố chợt mưa mau
Hai đứa che chung cây dù nhỏ
Anh ngoái lại
Vẫy ... chào Thành Phố
Đêm phi trường
Môi ấm!
Mắt cay!

PHAN NGỌC HẢI
SG – Chủ nhật… mưa!


Không có nhận xét nào: