Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

EM TÔI ƠI!

EM TÔI ƠI!
---   ooo   ---

(Viết nhân ngày mãn tang Em tôi: PHAN MINH HÙNG….!)Bể trần gian!

Mình gặp nhau: Em, chị…

Máu chảy ruột mềm

-  ngày ta … li tan.
Thoáng chốc: Hai năm!

Nơi miền khổ lụy,

chị cầu mong

- Em  vui cõi… vĩnh hằng!Nay không còn

– cơm ngày hai bữa

Chị gọi em về

Khói quyện… chân hương!Miền Trăng, Gió...

an nhiên ngơi nghỉ

Cõi trần ai

- Em trả lại

… Vô Thường!!!PHAN NGỌC HẢI

19:30 - 23/10/2015


Một năm trước, viết cho Em.

Thấm thoát, ngày mai cúng giáp năm cho Em rồi!
Biết Chết là Hết! … Sao đến tận giờ, mình vẫn nghĩ – Em đi chơi loanh quanh đâu đó, chưa về thôi!


.
EM TÔI!

--- ooo ---

Chớp mắt! Một năm tròn
– cách biệt!
Đời vẫn trôi: mưa, nắng
… giăng giăng
Em thong dong - miền vô thủy kiếp
Chị trần gian. Rối rắm … tơ tằm!
Đêm Em đi! Ngoài trời trở gió
Đâu bằng hồn chị … nổi cuồng phong!
Nghiến chặt răng, cố ghìm tiếng nấc
Phút lặng yên! Tím tái … cõi lòng!
Vét sợi nắng, thắp lên phần mộ
Bên Má, Ba… Em ngủ yên lành
Khói hương mỏng, quyện tròn
- thơm gió
Chiều ngậm ngùi, tròng mắt
… lệ đoanh!
Hôm thất đầu, giâm nhành Sứ trắng
Loài cây em yêu, thuở sinh thời
Bao lần bông trổ, hương thầm lặng
Em đâu rồi - Em chị?
Hùng ... ơi!!!
PHAN NGỌC HẢI
17:30 01/11/2014
.

Không có nhận xét nào: