Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

PHÙ VÂN
--- ooo ---

Hình như - bữa ấy …
trời không nắng?
Bài thơ buồn lên blog 
- "khóc trăng ...”

Hôm sau,
nhận được dòng tin nhắn
“Nối nhịp cầu thơ”
thoáng … ngỡ ngàng!

Cháy chi … con chữ 
Vui … thơ thẩn
Chưa phút thăng hoa,
Lệ đã tràn.

Tình thơ như rượu –
say nồng …
Ngấm!
Thơ còn muôn thuở.
Tình … 
Phù Vân!!! 

PHAN NGỌC HẢIKhông có nhận xét nào: