Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

HỒI ÂM


    Gửi  T…


      Hôm qua,
Nhận được câu mời (….)
Nhớ ơi là nhớ: khung trời Blao xua!

Chiều nay
Miền Hạ ướt mưa,
Ngậm ngùi……
Giở lại trang thư,
Giật mình !!!

“Hai mươi năm,
Một bóng hình……..”
-Cúi đầu, tôi chịu  tội tình ngày qua.

Mỗi lần nhớ đến
Blao xa…
Tôi là kẻ bạc
“BƯỚC QUA LỜI NGUYỀN” !

                       17-07
              PHAN NGỌC HẢIKhông có nhận xét nào: