Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

TRĂNG RỤNG


Bây giờ ngoài ấy – sang Thu?
Ở đây  trời đất
Mây mù ….
Giăng giăng !

Tối qua,
Tròn một BÓNG TRĂNG

Bây giờ…
TRĂNG  rụng
Tựa đàn … buông dây.

Ngỡ là…
Gặp được – Tử Kỳ ?!
…………………………….
.............................................!!!

             PHAN NGỌC HẢI
                17-07-2011

Không có nhận xét nào: