Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Gửi NGÔ ĐỒNG


@ Chiều nay mưa
     Chắc  … về không kịp.
     Anh đừng buồn
     Khói thuốc chớ vàng tay.!!!


@  Thập thò trước ngõ nhà ai,
      Cổng im ỉm khóa,
      Về, ray rứt …
      BUỒN !!!


@ Bướm đùa với cỏ - vui thôi
    Người đi khuya khoắt,
    Sương rơi …
    Dáng buồn !

    Bướm về
    Mắt ướt,
    MƯA TUÔN !!!


@ Đẹp thay,
    Hai dáng: Bách, Tùng.
    Sao tôi quí bóng Ngô Đồng
    Huế mơ!
    Nắng chiều bàng bạc
    Sông Thơ
    Đưa tay, định vớt …
    Ngẩn ngơ…
    Ngô Đồng !!!

Không có nhận xét nào: