Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

GỬI EM ...

Tặng NGÔ ĐỒNG

Ngày em Áo cưới theo chồng,
Tôi ngồi Nhặt bóng,
 Núi buồn trong tôi.
Đổ thừa  - Hoa khế, Hoa mưa
Tôi Cam phận,
nhặt Lá thu đời mình
Em Kiêu sa khúc Tự tình,
Nên Từ khước nhớ …
Cái tình của đêm.
Nghiêng,
Gieo sợi…dệt Áo em
Sũng Hai ánh mắt,
Cô liêu… đợi chờ

Đợi chờ …
Tình vẫn Mồ côi,
Chiều nơi Bến vắng,
Hoa rơi … tím lòng.!!!
                      tnđ (47-48)

 PHAN NGỌC HẢI

Không có nhận xét nào: