Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

THU...MẤT...


 
 THU…
---   OOO   ---

Biết, mùa Thu,
Đâu phải của riêng mình.
Nên chỉ dám lén nhìn
Đêm Trăng sáng
Ngắm Cúc vàng
Viết bài Thơ thầm lặng….
Chút hương đồng, gió nội
Gửi
MÙA THU !!!

PHAN NGỌC HẢI
     MẤT!..
          ---   ooo   ---

Tôi về Đà Lạt ngày Thu,
Trên vai, vướng chút mây mù…xa xưa.
Lạy trời ! Đừng nữa – mây mưa.
Lỡ duyên, nên chuyến xe đời mất nhau..!!!

PHAN NGỌC HẢI
ĐL, Tối 04-08-11

Không có nhận xét nào: