Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

NHẮN....GỬI...


NHẮN…
 ---   OOO   ---


Gợi chi trang sách vừa mới khép,
Giấc ngủ chưa tròn. Mộng mị vây…
thôi – một chút đời dịu đẹp.
Xưa xa… ngần ấy! Đủ đọa đày…!

                     PHAN NGỌC HẢI.


GỬI…
---   ooo   ---

Mai tôi đi,
Đà Lạt thành nỗi nhớ!
Gửi chút buồn…
Trên đỉnh Langbiang
Cất dùm tôi
Bài Thơ đang viết dỡ,
Mái phố chiều,
Mưa phủ
Trắng … màu tang !!!

PHAN NGỌC HẢI
ĐL, tối cuối 06-08.Không có nhận xét nào: