Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

TÔI...XA...


 TÔI..!
---   ooo   ---

Anh hỏi tôi
“Sao làm thơ buồn?!”
Thói đời – Sân khấu,
Tôi cười suông.
Chỉ đêm!
Soi bóng mình trên giấy,
Bật lời thơ…
Tôi!
Mới chính …TÔI !!!

PHAN NGỌC HẢI
XA
---   ooo   ---

Thu mới chớm,
Nụ vàng chưa kịp nở.
Ráng chiều phai,
Khắc khoải nỗi chia phôi.
Thu chưa đi,
Biển loạn cuồng tiếc nhớ
Nhói buốt lòng
Mây thổn thức…
Ngưng trôi !!!

PHAN NGỌC HẢI
Tối 12-08-2011

Không có nhận xét nào: