Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Tặng kedongbac:


 @  Xóm Lá,
      Ngày mới đến,
      Rụt rè từng bước chân.
      Nay Tình xa hóa gần

      Gõ cửa,
      Nhà anh … nha?!
                                                                


@ Nhà tôi, nhà bạn không xa                       
    Nhịp cầu tre nhỏ bắc qua:
    Láng giềng!                                                                
    Tôi ra hong tóc ngoài hiên,
   Thấy bên nhà bạn                                            
   Mông mênh ….                                                
   Rượu mời.

   Nối vòng tay,
   Xóm Lá
   VUI !!!

PHAN NGỌC HẢI

Không có nhận xét nào: